paragnosten

Paragnosten

Het woord paragnost (afgeleid van paragnosie) betekent letterlijk “bijzonder zintuiglijke waarnemer”. In correcter Nederlands betekent het woord “iemand die buitenzintuiglijk kan waarnemen”. Dit betekent dat een paragnost meer kan waarnemen dan een normaal iemand met de gebruikelijke zintuigen (ogen, oren, neus etc.).

Hooggevoeligheid of HSP

De term hooggevoeligheid of HSP (High Sensitive Person) wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt als men spreekt over mensen die buitenzintuiglijk kunnen waarnemen.

Een hooggevoelig iemand neemt meer waar dan een gemiddeld mens.
Hooggevoelige mensen zien, horen en ruiken bijvoorbeeld meer. De paragnost kom je dan ook tegen onder noemers als helderziende, helderhorend, helderruikend en heldervoeldend.

Een paragnost kan de emoties en de uitstraling (energie) van levende en levenloze voorwerpen waarnemen. Het heet dan in de volksmond dat deze persoon, de paragnost dus, “paranormaal begaafd” is. Het is echter beter om de term hooggevoelig als aanduiding te gebruiken, paranormaal heeft toch vaak iets zweverigs.

6e zintuig

Soms wordt, als men spreekt over de buitengewone gaven van de paragnost, ook wel de uitdrukking 6e zintuig gebruikt. Deze uitdrukking is erg ongelukkig gekozen omdat het een extra (stoffelijk) zintuig impliceert.

Is een paragnost ook een medium?

In de meeste gevallen is een paragnost ook een medium, omdat hij of zij als middel kan worden gebruikt voor communicatie tussen de aarde en gene zijde.

Paragnosten

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *